ROLSAD A. Seliga M. Wójciak G. Orzeszek Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Przystawka do nośnika szczudłowego umożliwiająca wielokrotny zbiór owoców borówki wysokiej”

 

Celem projektu jest przeprowadzeniem badań mających na celu zbudowanie przystawki do nośnika szczudłowego umożliwiającej wielokrotny zbiór owoców borówki wysokiej

Dofinansowanie projektu z UE: 1 339 001,56 zł

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Tytuł projektu:
„Nośnik szczudłowy z zestawem specjalistycznych
maszyn do produkcji materiału szkółkarskiego”

 Nazwa beneficjenta:  ROLSAD A. Seliga
M. Wójciak G. Orzeszek
Spółka Jawna
Cele projektu Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata zestawu maszyn w postaci odpowiednio skonstruowanego nośnika szczudłowego wyposażonego w układ naprowadzania wraz z opryskiwaczem z pomocniczym strumieniem powietrza oraz biernymi i aktywnymi narzędziami do uprawy międzyrzędowej i specjalistycznym rozsiewaczem do nawozów.
Planowane efekty Rezultaty projektu, stanowiące innowację produktową na poziomie światowym, zostaną wdrożone w działalności gospodarczej wnioskodawcy, co umożliwi zaoferowanie na rynku krajowym i międzynarodowym nośnika szczudłowego z zestawem maszyn do produkcji materiału szkółkarskiej o cechach, właściwościach i parametrach niemożliwych do uzyskania w żadnych innych znanych technologiach.
 Wartość projektu:  6 336 600,00 PLN
 Wartość dofinansowania:  3 971 480,00 PLN
 Okres realizacji projektu:  01.09.2018 – 31.12.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka